هنگامه عسگری

هنگامه عسگری

هنگامه عسگری

مشاور حقوقی تیم های شتابدهنده اکسل، شریف و فینووا

نویسنده کتاب «ده ثانیه – راهنمای مدیریت ثانیه‌های مهم و تاثیرگذار مذاکره»

نویسنده کتاب الکترونیک «ابزارهای حقوقی در کسب‌وکارهای نو» ومقالات متعدد در زمینه قراردادها

سابقه همکاری با دانشگاه بین المللی امام خمینی ،جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و موسسات آموزشی

مشاور و مدرس حقوق کاربردی در کسب و کار های نو ، کسب و کارهای اینترنتی

مشاور حقوقی تیم های استارتاپی و کسب و کارها و کارآفرینان