ژوبین علاقبند

ژوبین علاقبند

ژوبین علاقبند

نایب‌رئیس هیات مدیره اسنپ و مدیر استراتژی گروه اینترنتی ایران